بنده بعد از همکاری با چندین شرکت قبل از شما متاسفانه شرکتم را از هدف دور کردم و واقعا بعد از همکاری با شما رضایت حداکثری را دارم.

الان بیش از دو ساله واقعا خیالم راحته و میبینم که اقای شادان به صورت دلسوزانه رفتار میکنن