وقتی بار اول آقای شادان فر تا ساعت 5 صبح با بنده به صورت تلفنی برای ویرایش سایت در ارتباط بودن به متعهد بودنشون پی بردم و الان چندین پروژه سنگین را دارم باهاشون جلو میبرم.

تشکر میکنم از شما